Ziekmelding

Wanneer een kind ziek is verwachten we een telefoontje.
De ziekmelding ontvangen we graag voor 8.30 uur (0512-361711).