De leerlingenraad is een groep van enthousiaste vertegenwoordigers gekozen uit en door de leerlingen van de school, die zich inzet voor een goede en prettige gang van zaken op school. In ons geval gaat het om een jongen en een meisje uit de groepen 6, 7 en 8. 

Het is belangrijk dat de school luistert naar wat er leeft onder de leerlingen. 

De leerlingenraad praat daarom regelmatig met een (of meer) vertegenwoordiger(s) van de school over onderwerpen die voor allen van belang zijn, Op de Wynroas is meester Andries de contact persoon. Onderwerpen zijn o.a. speelmaterialen, veiligheid op school, pestgedrag.