Waar staan we voor: visie van de school

 

Op onze school wordt eigentijds onderwijs gegeven vanuit de christelijke identiteit, waarden en normen. Dit onderwijs bereidt de kinderen voor op een volwaardige plaats in de huidige en toekomstige samenleving en het kenmerkt zich door:

 

o    Sociaal welbevinden door te werken vanuit de pedagogische basisbehoeften: relatie, competentie en autonomie.

o    Een gestructureerde leefomgeving met rust, orde, respect en regelmaat

o    Partnerschap tussen leerlingen, hun ouders en de school

o    De mogelijkheid voor leerlingen en leerkrachten zelfverantwoordelijk te mogen zijn.

o    (mede) Verantwoordelijkheid van leerlingen voor de inhoud en organisatie van hun eigen leerproces.

o    Het met en van elkaar leren ( samenwerken).

o    Een rijke, uitdagende leeromgeving met moderne middelen.

o    Het uitgaan van de kwaliteiten van leerlingen en leerkrachten.

o    Opbrengstgericht werken bij het verwerven van de in de kerndoelen vastgelegde kennis en vaardigheden.

o    Een doorgaande lijn in onderwijs.

o    Zorg op maat voor individuele leerlingen.

 

De missie van de school

 

Op onze Christelijke basisschool willen we in een geborgen sfeer de kinderen naar eigen kunnen laten ontwikkelen en laten presteren, waarbij ze een eigen stuk verantwoordelijkheid leren dragen.