Buitenschoolse opvang

Voor- en naschoolse opvang

Binnen de NOVENTA Achtkarspelen is de opvang uitbesteed TIKO Kinderopvang Achtkarspelen
TIKO staat voor : Thuis In Kinder Opvang.
Opvang kan middels de volgende modellen:

 

Het eerste model: groepsopvang in Buitenpost, Surhuisterveen en Harkema:

Op het kindercentrum Bommelstein in Buitenpost, de Kindertuin in Surhuisterveen en de Harkelein in Harkema worden kinderen door de groepsleidsters ’s ochtends naar school gebracht en na schooltijd door de groepsleidsters van school gehaald. Op de BSO wordt er eerst samen wat gedronken en daarna zijn de kinderen vrij om aan verschillende activiteiten deel te nemen. De kinderen zullen na schooltijd van onze school worden opgehaald door medewerkers vande Harkelein of met een taxi naar de Kindertuin in Surhuisterveen worden gebracht alwaar ze door de taxichauffeur tot in het kinderopvangcentrum worden gebracht.

’s Avonds om uiterlijk 18.30 uur kunnen de kinderen door de ouders/verzorgers worden opgehaald. In alle schoolvakanties, maar ook op extra schoolvrije dagen, kan het kind van 7.30 – 18.30 uur op de BSO worden opgevangen.

 

Het tweede model: gastouderopvang in de overige dorpen=buitendorpen

In de buitendorpen worden speciale gastouderprojecten opgezet. Per dorp of bij veel aanmeldingen per school, wordt een vaste gastouder gezocht die de buitenschoolse opvang gaat verzorgen. Zij zorgt voor het brengen en halen naar en van school. In overleg met de ouders/verzorgers wordt afgesproken hoeveel uur opvang nodig is.

 

De kostenregeling:

De financiën worden geregeld door de ouders en de Kinderopvang Achtkarspelen is hierbij behulpzaam. De tegemoetkoming hangt af van het belastbare inkomen. De ouder/verzorger krijgt advies bij het zelf aanvragen van de bijdrage bij de belastingdienst door middel van een duidelijke offerte en jaaropgave. De financiële zaken worden met de gastouder helemaal geregeld door Kinderopvang Achtkarspelen. De gastouder kan naast de begeleiding en het volgen van een cursus, gebruikmaken van allerlei speelgoed en materialen die nodig zijn voor een goede opvang via Kinderopvang Achtkarspelen.

Adresgegevens: TIKO
Voorstraat 34 Kollum
Tel.: 0511 – 54 30 17
E-mail: info@tikokinderopvang.nl