Passend Onderwijs binnen de scholen van de Stichting Noventa Onderwijs

Noventa heeft een Bovenschools Zorg Team (BZT) ingericht dat de scholen ondersteunt bij haar vragen ten aanzien van het bieden van Passend Onderwijs aan de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Daarnaast kent het BZT zorgarrangementen toe aan kinderen, waarbij zowel gebruik gemaakt kan worden van arrangementen in de eigen school, een andere school van Noventa of een arrangement in het Speciaal Basis Onderwijs of het Speciaal Onderwijs.
Scholen kunnen daarbij een beroep doen op extra faciliteiten als het BZT een arrangement binnen de eigen school heeft toegekend.

Daarnaast heeft Noventa een bovenschools specialist Leren en Gedrag benoemd. Deze specialist (een orthopedagoog) kan ingezet worden voor ondersteuning, observatie en diagnostiek.

Om de scholen van Noventa te ondersteunen bij de uitvoering van Passend Onderwijs heeft Noventa een Bovenschools Zorg Team (BZT) ingericht. In dit team zitten een aantal deskundigen, die samen met de school bepalen welke zorg het meest passend is voor de leerling. Het bovenschools zorgteam staat onder leiding van mevr. D. Oppers (voorzitter).
Het BZT vergadert 1x in de zes weken (6 x per schooljaar).

De verschillende zorgarrangementen:

  1. Een passend onderwijsaanbod binnen de eigen school.
  2. Een passend onderwijsaanbod binnen een andere basisschool in de woonregio.
  3. Een passend onderwijsaanbod binnen een Speciale Basis School.
  4. Een passend onderwijsaanbod binnen een school voor Speciaal Onderwijs.


Natuurlijk zal het BZT van Noventa en de school het advies (het onderwijsaanbod) altijd in overleg met u als ouders bespreken en afstemmen. 

Wettelijk is vastgesteld dat het schoolondersteuningsprofiel een document is, waarin de school de taken, de verantwoordelijkheden en de werkwijze ten aanzien van Passend Onderwijs vastlegt. In dit document beschrijft de school de basisondersteuning. Daarnaast wordt beschreven welke extra ondersteuning de school biedt of wil gaan bieden.