Raad van toezicht

De raad van toezicht van de Stichting Noventa Onderwijs houdt toezicht op het bevoegd gezag van de 11 scholen die onder deze stichting vallen.
Dhr. H. Steenstra is het bevoegd gezag van de Stiching Noventa Onderwijs.
De raad van toezicht bestaat uit zes leden die benoemd zijn op grond van hun deskundigheid.

Op deze pagina vindt de samenstelling van de raad van toezicht

Noventa:
Ried 11
9285 KK Buitenpost
0511-542540
Internetsite: www.noventa.nl
E-mail: info@noventa.nl