Aanmelden nieuwe leerling

Wordt uw zoon of dochter straks vier? Dan komt de stap naar de basisschool dichtbij! En welke basisschool wordt dat? Voor sommige ouders is dat direct duidelijk, anderen kijken liever eerst even rond. Op allerlei manieren kunt u in contact komen met onze school. Dit kan via een oproep in de krant, via de peuterspeelzaal, via ons schoolnieuws, familie, buren of misschien via de schoolgids. Als een leerling de leeftijd heeft om toegelaten te worden dan kan hij/zij  worden ingeschreven. Er zijn een tweetal mogelijkheden om uw kind(eren) op onze school aan te melden:

  • Op de jaarlijkse open dag in het voorjaar op woensdagochtend 22 maart mogen aanstaande kleuters en hun ouders langskomen voor een kennismaking met onze school. Tussen 9.00 en 11.45 uur bent u van harte welkom. U kunt dan een kijkje nemen in de klas, de school bekijken, vragen stellen en schriftelijke informatie meenemen.
  • Op de dagen dat de directeur aanwezig is

Er volgt een kennismakingsgesprek met de directie.  Tevens vindt er een rondleiding plaats en maakt u kennis met de groepsleerkracht(en) en bekijkt het lokaal waarin uw kind komt.  Een aanmelding gaat altijd gepaard met een paar administratieve gegevens.  Naast zaken als naam, geboortedatum en het BSN nummer verplicht het ministerie ons een paar vragen te stellen over het beroep en opleiding van de ouders. Deze gegevens leiden tot het zogenaamde leerlingengewicht, dat in sommige gevallen tot een extra financiële vergoeding voor de school kan leiden.

Wanneer uw kind in het volgende schooljaar, of misschien dit schooljaar nog, vier jaar wordt, willen wij u van harte uitnodigen eens vrijblijvend een kijkje te komen nemen op  ‘de Wynroas’. Ook op andere momenten bent u welkom om uw vragen te stellen en een kijkje te komen nemen, maar wilt u dan wel vooraf een afspraak maken? Hiervoor belt u 0512-361711. Tot ziens!