Hoofdluis

 

Mocht u deze thuis constateren, dan horen we dit graag zo spoedig mogelijk om andere gezinnen te kunnen waarschuwen. Deze meldingen worden vertrouwelijk afgehandeld, met andere woorden: er worden geen namen genoemd, hoewel het niets is om ons voor te schamen. Omdat hoofdluis toch onuitroeibaar blijkt te zijn werken we komend cursusjaar opnieuw met een (ouder)werkgroep ‘Hoofdluis’. Door de enthousiaste en gedegen inzet van deze ouders wordt hoofdluis bijna per direct onder controle gehouden. Het is de bedoeling dat de leden van die werkgroep de leerkrachten en de leerlingen van onze school daadwerkelijk op hoofdluis gaan onderzoeken. Natuurlijk gebeurt dat onder uiterste discretie, de kinderen komen bij wijze van spreken zelf niet eens te weten of ze hoofdluis hebben. De ouders worden dan wel ingelicht.