Ziekmelding

Wanneer een kind ziek is verwachten we een telefoontje of een schriftelijk bericht.
De ziekmelding ontvangen we graag voor 8.30 uur (0512-361711) of wynroas@noventa.nl.